Ανακάλυψη δυναμικών φαρμάκων

Χημικοί ερευνητές ανοίγουν δρόμο προς νέα δυναμικά φάρμακα

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Dartmouth ανακάλυψαν μία νέα χημική αντίδραση που έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την αναζήτηση φαρμακευτικών ουσιών.

Τα πορίσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύονται στο περιοδικό της Αμερικάνικης Χημικής Εταιρίας.

Η Οργανική Σύνθεση είναι μία επιστημονική πειθαρχική εντολή σε μία διαδικασία ανακάλυψης φαρμάκων η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων μορίων με βάση τον άνθρακα που μπορούν να επιδράσουν στη βιολογία-για παράδειγμα στοχεύοντας και καταστρέφοντας καρκινικά κύτταρα. Οι υπεύθυνοι της μελέτης περιγράφουν μία νέα χημική αντίδραση η οποία μετατρέπει απλές πρώτες ύλες σε πολύπλοκα δομημένα μόρια (μία συλλογή από άτομα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο) ονομαζόμενα αρχικά «decalins». Τα «decalins» είναι ενώσεις με βάση τον άνθρακα που περιέχουν 2 εξάγωνους δακτυλίους.

«Τα ευρήματα είναι αξιοσημείωτα όχι μόνο επειδή αυτή η χημική αντίδραση απλοποιεί την εργαστηριακή προετοιμασία τέτοιων ειδών, αλλά επειδή η μελέτη μας αποκαλύπτει μία μοναδική λειτουργία της αντιδραστικότητας συνδεδεμένη με δεσμούς μετάλλου-άνθρακα οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε μία πολύπλοκη δομή άνθρακα. Γενικά είδη του τύπου που μελετάμε εδώ, έχουν προηγουμένως εκτιμηθεί ότι είναι γρήγοροι μεσολαβητές των οποίων η αντιδραστικότητα ήταν δύσκολο να ελεχθεί.», λέει ο συνυπεύθυνος Glen Micalizio, ένας καθηγητής της χημείας. «Ένα σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας αποδεικνύει την ικανότητα μας να ανακαλύπτουμε νέα πρότυπα αντιδραστικότητας αυτών των ειδών, υποβάλλοντας τους να δεσμεύουν σε υψηλά επιλεκτικούς χημικούς μετασχηματισμούς.»

Τα ευρήματα, τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα που προκύπτουν από την έρευνα του Micalizio με επίκεντρο την ανάπτυξη μίας τάξης χημικής αντιδραστικότητας ονομαζόμενη «metallacycle-mediated cross-coupling», παραμένουν ως τα πιο πολύπλοκα παραδείγματα αυτής της χημείας όπως έχει περιγραφτεί ποτέ. Ο όρος «metallacycle» αναφέρεται σε άτομα συνδεδεμένα σε ένα δακτύλιο, με ένα από τα άτομα να είναι μέταλλο. Οι ερευνητές έχουν σκοπό να ελέγχουν τη σύνταξη οργανικών δομών οι οποίες σταδιακά «ενθυλακώνουν» ένα αντιδραστικό μέταλλο-κέντρο, ακολουθούμενο από επιλεκτική εξώθηση του μετάλλου από την προκύπτουσα οργανική δομή. Στην νέα μελέτη, το μέταλλο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ένωση δύο μορίων μέσα από μία διαδικασία η οποία διαμορφώνει 3 δεσμούς άνθρακα-άνθρακα σε μία υψηλά επιλεκτική μορφή.

«Αυτό το τελευταίο εύρημα παρέχει ένα σύντομο και άμεσο μονοπάτι σύνθεσης το οποίο εξαιτίας της δομής των προϊόντων που παράχθηκαν θα έχει ευτυχώς μεγάλη αξία για την ανακάλυψη και ανάπτυξη θεραπευτικών παραγόντων. », λέει ο Micalizio, του οποίου το έργο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό των οργανικών αντιδραστικών μεθόδων και στρατηγικών για να βελτιώσουν την ιατρική και την υγεία του ανθρώπου.

ΠΗΓΗ: http://m.phys.org/news/2015-05-chemists-pathway-potential-medicines.html