Σχέση Φαρμάκου και Διατροφής

Το διάσημο ρητό του Ιπποκράτη «η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου, και το φάρμακο να είναι η τροφή σου» στην πράξη έχει διαιρεθεί σε δύο σχολές: τη φαρμακολογική και τη διαιτητική. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο, όμως καθώς αναπτύχθηκαν περισσότερο και γίνανε κάποιες έρευνες και μελέτες έβγαλαν ως συμπέρασμα πως υπάρχει αλληλεπίδραση της μίας στην άλλη και αντίστροφα. Δηλαδή η διατροφή επηρεάζει τη δράση του φαρμάκου, το φάρμακο επηρεάζει τη διατροφή και τα δύο επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οπότε με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε ένας κλάδος της ιατρικής η φαρμακοδιατροφική.  Στόχος της φαρμακοδιατροφικής είναι να μεριμνήσει για τη ανεύρεση της διατροφής εκείνης που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπιση της νόσου.

Για να πραγματοποιήσει το σκοπό της αυτό, η φαρμακοδιατροφική χρησιμοποιεί τη φαρμακολογία και τη διαιτολογία για να μελετήσει τη σχέση μεταξύ της νόσου, του φαρμάκου και της τροφής, και συγκεκριμένα:

-      την επίδραση του φαρμάκου στη νόσο

-      την επίδραση της τροφής στη νόσο

-      την επίδραση του φαρμάκου στην τροφή

-      την επίδραση της τροφής στο φάρμακο

Περίληψη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης φαρμάκου-τροφής.

Επίδραση του φαρμάκου στην τροφή Επίδραση της τροφής στο φάρμακο
Στην πρόληψη τροφής Στο ρυθμό της απορρόφησης του φαρμάκου
Στην κινητική των θρεπτικών ουσιών Στην έκταση της απορρόφησης του φαρμάκου
Στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος Στο μεταβολισμό του φαρμάκου
Στο μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών Στην αποβολή του φαρμάκου
Στην απέκκριση των θρεπτικών συστατικών Μπορεί να τροποποιήσει τη δράση του φαρμάκου
Στην κατάσταση θρέψης Μπορεί να τροποποιήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου
Στο σωματικό βάρος Μπορεί να τροποποιήσει το κλινικό όφελος από τη δράση του φαρμάκου

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές επηρέασαν βαθιά τη φαρμακευτική επιστήμη, οδηγώντας την αφενός στην ανακάλυψη συγκεκριμένων φαρμακοτεχνικών μορφών που παρακάμπτουν εμπόδια του γαστρεντερικού σωλήνα και εμπόδια που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του φαρμάκου με την τροφή μέσα σε αυτόν, αφετέρου στην εξέλιξη της βιοφαρμακευτικής και της φαρμακοκινητικής.

Συμπερασματικά, η σχέση του φαρμάκου με την τροφή βοήθησε τη φαρμακευτική στη βελτιστοποίηση των φαρμάκων και των φαρμακοτεχνικών μορφών που παρέχει στην ιατρική για την καταπολέμηση των νόσων.