Είναι πολύ σημαντικό όταν εργάζεται κάποιος να είναι πλήρης ασφαλισμένος και από άποψη υγείας και από άποψη οικονομίας. Το πιο σημαντικό όμως από όλα τα αγαθά είναι η υγεία. Χωρίς την υγεία δεν λειτουργεί τίποτα σωστά και δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όχι μόνο στην εργασία αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της καθημερινότητας.

Έτσι, λοιπόν, το περιεχόμενο και η αξία της υγείας και της εργασίας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και προσαρμόζονται ανάλογα την κοινωνική οργάνωση και των εκάστοτε κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν. Δηλαδή η υγεία κάποιου επηρεάζει την ικανότητα του να εργάζεται και αντίστροφα η εργασία του επιδρά στην κατάσταση της υγείας του.

Όσον αφορά την περίπτωση που η υγεία προκαλεί αλλαγές στην εργασία, έχει παρατηρηθεί πως τα μη υγιή άτομα έχουν αρκετά προβλήματα στην επαγγελματική τους ένταξης. Επίσης πολύ σημαντικό είναι πως η Πολιτεία έχει εξασφαλίσει άτομα, που έχουν περιορισμένη ικανότητα για εργασία εξαιτίας σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, μέσω από μια σειρά από νομοθετικά και άλλα μέτρα για την προστασία και υποστήριξη των ατόμων αυτών.

 

Τώρα, όσον αφορά το πως η εργασία επηρεάζει αρνητικά ή θετικά την υγεία, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράμετροι όπως οι συνθήκες του περιβάλλοντος της εργασίας, οι διατροφικές συνήθειες, η δημογραφική εξέλιξη, η οικονομική και τεχνολογική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, οι διατροφικές συνήθειες, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κ.α.

Γι' αυτό το επίπεδο της υγείας εξαρτάται πάρα πολύ από ποια θα είναι η εργασία ενός ατόμου, καθώς μπορεί είτε να προκληθεί εργατικό ατύχημα είτε να εμφανιστεί μία επαγγελματική νόσο. Η βλαπτική αυτή επίδραση φέρνει επιπτώσεις μέσω των διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, η οργάνωση της εργασίας και όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της εργασίας, συμβάλλουν στην αιτιολογία πολλών κοινών νοσημάτων, όπως είναι αρκετά νοσήματα του πεπτικού ή του κυκλοφορικού συστήματος.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εργασία μπορεί να επιδράσει θετικά στην υγεία ενός εργαζομένου και σε ψυχολογικό και σε σωματικό επίπεδο.