Γενικός Οικογενειακός Ιατρός

iatr

Στις μέρες μας, η συμβολή του γενικού οικογενειακού ιατρού αποτελεί όλο και πιο πολύ σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της υγείας ενός πληθυσμού καθώς είναι το σημείο της πρώτης ιατρικής επαφής μέσα στο σύστημα υγείας. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως είναι ο θεμέλιος λίθος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο ρόλος του γενικού οικογενειακού ιατρού είναι να παρέχει  τις πρώτες ιατρικές υπηρεσίες για όλα τα προβλήματα υγείας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ενδιαφερόμενου ατόμου. Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τις υπηρεσίες που παρέχει στον κάθε ασθενή:

-Συμβουλευτική Αγωγή σε παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενή.

-Καθοδήγηση σχετικά με την κληρονομικότητα ορισμένων νόσων και την αποτροπή εμφάνισης τους.

-Οδηγίες για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι λοιμωδών νοσημάτων.

-Διαγνώσεις νόσου σε πρώιμο στάδιο.

Ο γενικός ιατρός χρησιμοποιεί αποδοτικά το σύστημα υγείας, συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες υγείας και επικοινωνόντας με άλλες ειδικότητες, αναλαμβάνοντας ρόλο συνηγόρου υπέρ του ασθενούς, όταν αυτό χρειάζεται. Επίσης, δημιουργεί μία προσωποκεντρική και ολιστική προσέγγιση, επικεντρωμένη στο άτομο, στην οικογένεια του καθώς και στην κοινότητα του.

Τέλος, εργάζεται για την καθιέρωση μίας πιο προσωπικής σχέσης ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή αντιμετωπίζοντας οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας του και παράλληλα βελτιώνοντας την υγεία και την ευεξία μέσω της πρόληψης.