Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη

Δευτερογενής Πρόληψη

Στόχος της δευτερογενής πρόληψης είναι η έγκαιρη και πρώϊμη διακοπή της παθολογοανατομικής εξέλιξης της νόσου, ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές, η αναπηρία και ο πρόωρος θάνατος. Μέτρο αξιολόγησης της επιτυχίας της είναι η ελάττωση του επιπολασμού της θνησιμότητας και της αναπηρίας που προκαλεί η συγκεκριμένη νόσος.

Η δευτερογενής πρόληψη βασίζεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση δηλαδή της νόσου πριν εμφανιστούν τα κλινικά συμπτώματα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος εφαρμόζεται στην περίοδο μεταξύ της βιολογικής έναρξης της νόσου και της εμφάνισης των κλινικών συμπτωμάτων. Η ακριβής θέση στην παραπάνω περίοδο εξαρτάται από τη φυσική ιστορία κάθες νόσου.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος υλοποιείται με τη μέθοδο της διαλογής (screening), της εξέτασης δηλαδή, κλινικής ή/και εργαστηριακής, προκαθορισμένων ομάδων πληθυσμού με σκοπό την πρώιμη-προκλινική ανίχνευση της νόσου.

Τριτογενής Πρόληψη

Είναι η καθημερινή πράξη στις υπηρεσίες υγείας, η θεραπευτική δηλαδή παρέμβαση, η οποία αρχίζει μετά την κλινική εκδήλωση της νόσου. Στόχος της είναι η πρόληψη του θανάτου, η επιβράνδυση της νόσου και η βελτίωση της πρόγνωσης. Η επιστημολογική εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας στον αιώνα μας έχει επικεντρώσει κυρίως το ενδιαφέρον και τους πόρους στη θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, σε βάρος της προληπτικής στρατηγικής.